Πληθυσμιακή εξέλιξη του Δήμου Σελλασίας και ειδικά του οικισμού των Βουτιάνων από το 1835 έως το 1907.

Οι Βουτιάνοι από το 1835 ανήκουν διοικητικά στον δήμο Σελλασίας(Β.Δ. 9ης (21) Μαρτίου 1835 μαζί με τους εξής οικισμούς: Βουρλιά,Κονιδίτσα,Καλύβια,Θεολόγο ,Κοκινόραχη, Κλαδά και Κοκκινομάλι. Η έδρα του δήμου  ήταν ο Βρουλιάς.
Η πληθυσμιακή εξέλιξη των Βουτιάνων1 από το 1835 έως το 1907 είναι η εξής :
1835 :174(48 οικογένειες)
1844 :251
1851 :296 (57 οικογένειες) 2
1861: 424
1879:546
1889: 575
1896:539
1907:532
Συνολικά η πληθυσμιακή εξέλιξη του πληθυσμού του δήμου Σελλασίας  από το 1835 έως το 1907 είναι η εξής:
1835:1123 (270 οικογένειες)
1844:1423(+300)
1848: 1.668 (+245) 3
1853 : 1.758(+90)
1856: 1.803 (+45)
1861: 2.310 (+507)(493 οικογένειες)4
1870: 2.489(+179)
1879 : 2.687(+198)
1889: 2.999(+312)
1896:2.855(-144)
1907: 2.908(+53)
Συνολικά από 1844-1907 έχομε αύξηση πληθυσμού 1485 άτομα.
Συνολικά για την επαρχία Λακεδαίμονος από 34.319 κατοίκους το 1848, το 1907 έχομε 57.577(+23.258).
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε τα εξής για την πληθυσμιακή μεταβολή του χωριού μας από το 1835 έως το 1907:
Υπάρχει  μια συνεχή αύξηση του πληθυσμού από το 1835 έως το 1889.Αυτή η ανοδική πορεία ανακόπτεται το 1886 έως το 1907 λόγω μάλλον του μεταναστευτικού ρεύματος της εποχής5

Παραπομπές-βιβλιογραφία:

(1)<<Δήμος Σελλασίας διοικητική -πληθυσμιακή εξέλιξη ,δήμαρχοι και δημοτικά εργα 1835-1912>>Δ,Σταθοπούλου Καπετανάκη.Λακωνικαί σπουδαί τόμος ιζ σελ 299.
(2)Τα ελληνικά υπό Ιακώβου Ραγκαβή (2ος τόμος) Εν Αθήναις 1853
(3) πηγή : στατιστική υπηρεσία (πίναξ 13 πληθυσμός κατ επαρχίας και δήμους καθ εκάστην των απογραφών από του 1848-1907)
(4) πηγή Στατιστική της Ελλάδος πληθυσμός του έτους 1861.Εταιρία μελέτης νέου ελληνισμού .Παράρτημα του περιοδικού Μνήμων αρ.7
Επιμέλεια Γ. Μπαφούνης Πολιτιστικό τεχνολογικό Ιδρυμα ΕΤΒΑ Αθήνα 1991.
(5)Απόδειξη αυτού είναι και η καταγραφή 20 περίπου Βουτιανιτών στην εφημερίδα ΣΚΡΙΠ στις 16/3/1901 σελ.4 οι οποίοι έστειλαν χρήματα για τον ιερό ναό των Ταξιαρχών <<..οι εκ του χωρίου Βουτιάνων εν Λόουελ της Αμερικής (Μασαχουσέτη) εργαζόμενοι ,κκ Η.Καβουρας Ν.Μαρίνος, Π.Ξιντάρας, Δ.Ξιντάρας Κλεομ.Λ.Στρατηγάκης , Ανας.Γ.Φελλάς , Η.Νεοφώτιστος Δ.Γ.Βούλγαρης , Γρ.Καραχάλιος , Ευσ.Ε.Καραχάλιος, Θ.Κανέλης Π.Τσαγκαρούλης , Μαρούλα συζ.Τριλίκη .Οι υιοί αυτής Γεώργιος Κωνσταντίνος , Πάνος ,Μελέτιος οι αδελφοί Βασίλειος ,Γεώργιος ,και Ευάγγελος Πετράκη , Π.Γ.Τσιάπας , Γ.Δ.Τσαγκαρούλης, Κως .Η.Γιάτρα, Μ.Γ.Βούλγαρης, Μ.Ν.Μαρκόπουλος , Λυσ.Ορφανός Ν.Π.Οικονομόπουλος και Αρι.Λυκούρεσης δια εκφραστικωτάτης πατριωτικής επιστολής ,απέστειλαν προς τους εκκλησιαστικούς επιτρόπους του ενταύθα ενεγειρομένου ιερού ναού των Ταξιαρχών δραχμάς χιλίας πεντήκοντα πέντε. Η πράξις των αύτη συνεκίνησεν ολόκληρον την επαρχίαν Λακεδαίμονος και ευχόμεθα ,όπως πάντες οι μακράν της φιλτάτης πατρίδος ευρισκόμενοι μιμηθώσι το αξιοζήλευτον παράδειγμα των εν Λόουεν της Αμερικής παροικούντων συγχωριανών μας ..>>