ΟΙ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΝ ΜΑΙΟ ΤΟΥ 1957
<<, .Μετά την κατεδάφιση σε όλους φαινόταν κάπως διαφορετική αυτή η τοποθεσία … >>