Ο ΙΔΙΟΣ ΛΟΦΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟ 1957 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΟ 1959

Το 1957 στην θέση της παλιάς εκκλησίας κτίζεται η σημερινή εκκλησία. Έτσι. καταστράφηκε ένα τοπίο φυσικής ομορφιάς (ο λόφος είχε βραβευτεί σε εκθέσεις φωτογραφίας στο Παρίσι και στο Λονδίνο στις αρχές του αιώνα),καθώς και ένα κομμάτι της ιστορίας του χωριού για 125 χρόνια.