Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΤΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟ 1828-30


Το 1828-32 έγινε η δεύτερη μεγάλη απογραφή  στην Λακωνία ύστερα από την ενετική απογραφή του 1700(απογραφή GRIMANI) από την Γαλλική επιστημονική αποστολή που συνόδευε τα στρατεύματα του στρατηγού MAISON(1). Οι ΒΟΥΤΙΑΝΟΙ παρουσιάζονται ως οικισμός με 32 οικογένειες και με πληθυσμό 138 κατοίκους(το 1700 είχε 17 οικογένειες με 63 κατοίκους) .
Η παραπάνω απογραφή των οικογενειών (δηλαδή 32 οικογένειες) συμφωνεί με τον κατάλογο των κωμοπόλεων και των χωριών της επαρχίας Λακεδαίμονος την εποχή του Καποδίστρια ( εγκύκλιος 3614 της γραμματείας της επικράτειας 15/10/1830)(2).
Η σύνθεση του πληθυσμού των Βουτιάνων μαζί με τα γειτονικά χωριά της ημιορεινής ζώνης  είναι η εξής
1)ΒΟΥΡΛΙΑΣ (ΣΕΛΛΑΣΙΑ) : οικογένειες 114, άτομα 463 (77)(3)
2)ΚΟΝΙΔΙΤΣΑ : οικογένειες 39 άτομα 147 (69)
3) ΒΟΥΤΙΑΝΟΙ : οικογένειες 32 άτομα 138 (63)
4)ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΌΓΟΣ Οικογένειες 28 ,άτομα 120(34)
Στην πεδινή ζώνη έχομε:
1) ΚΤΗΤΟΡΗΣΣΑ : οικογένειες 0 άτομα 0 (44)(4)
2) ΑΦΥΣΣΟΥ : οικογένειες 17 άτομα 82 (39).
3) ΤΣΟΥΝΙ : οικογένειες 0 άτομα 0 (10)
4) ΠΟΤΑΜΙΑ : οικογένειες 0 άτομα 0 (23)
5) ΖΟΛΙΝΑ ΚΑΙ ΜΩΡΟΥ : οικογένειες 0 άτομα 0 (23)
Στην συνέχεια αναφέρουμε και τον πληθυσμό των χωριών της ορεινής ζώνης  δείχνοντας την δυναμική των ορεινών αυτών χωριών:
ΑΡΑΧΩΒΑ: οικογένειες 130 άτομα 567(346)
ΒΑΣΑΡΑΣ-ΒΕΡΓΙΑ : οικογένειες 131 άτομα 601(130)
ΒΡΕΣΘΕΝΑ : οικογένειες 103 άτομα 508(277)
ΒΑΜΒΑΚΟΥ : οικογένειες 197 άτομα 915 (254)
Μ ΒΡΥΣΗ : οικογένειες 31 άτομα 136(119)
ΤΣΙΤΖΙΝΑ οικογένειες 195 άτομα 948(144)
ΒΑΡΒΙΤΣΑ οικογένειες 105 άτομα 524(147)

Mε τις παραπάνω αναφορές παρατηρούμε την μεγάλη πληθυσμιακή αύξηση της ημιορεινής ζώνης της περιοχής μας από 243 κατοίκους από την απογραφή GRIMANI τo 1700 σε 868 κατοίκους το 1828-1830.
Και στα πιο ορεινά χωριά από 1417 κατοίκους από την απογραφή GRIMANI τo 1700 σε 4199 κατοίκους το 1828-1830

1)«ΛΑΚΩΝΙΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙ» τόμος γ΄ Ε. Μπελιά :Πίνακες των επαρχιών Λακωνίας (1828-1830) και EXPEDITION SCIENTIFIQUE DE MOREE SECTION DES SCIENCES PHYSIQUES TOME II PARIS 1834
2)από το άρθρο του Η.Παπαθανασόπουλου <<Ο Γεωργάκης Γιατράκος επληγώθη πολεμώντας κατά του Ιμπραήμ>> Λακωνικά τεύχος 37 (φεβ/ριος 1970).
3) Στην παρένθεση ο πληθυσμός το 1700.
4) Η Κτητόρησσα δεν υπάρχει στην απογραφή διότι έχει καταστραφεί λόγω της πανώλης