3 Β. ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΤΙΑΝΩΝ ΤΟ 1700

    
      Στήν περίοδο της ενετοκρατίας 1685-1715 το χωριό μας ανήκε στην επαρχία (ΤΕRRITORIO) της Χρύσαφας που αποτελείτο απο 53 χωριά σύμφωνα με την απογραφή Grimani1 του 1700.
Στον παραπάνω πίνακα αναφέρουμε όλα τα χωριά του δυτικού Λακωνικού Πάρνωνα χωρίζοντας την περιοχή σε τρείς ζώνες.
            Σύμφωνα με τον πίνακα οι Βουτιάνοι ανήκουν στην ημιορεινή ζώνη του όγκου του Πάρνωνα και έχουν συνολικό πληθυσμό 63 άτομα και κατατάσσονται στην 3η θέση μετά τον Βουρλιά και την Κονιδίτσα.
          Στο σύνολο των 53 χωριών του teritotio di chisaffa (στο τέλος της ενότητας) κατατάσσονται στην 26η θέση, στο μέσον δηλαδή του μεγέθους της περιφέρειας .
Αναλυτικά  το σύνολο ανδρών και γυναικών κατά ηλικία είναι :
1-16 : 25 ,16-30 : 7 , 30-40 : 12 ,40-50 : 7 ,50-60 : 3 γέροι –γερόντισσες : 9
 Σύνολο ανδρών : 26 και σύνολο γυναικών : 37 Γενικό σύνολο : 63
Έτσι έχομε άτομα ανά ηλικία σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού :από 1-16 : 39.68% , Απο 16-30 : 11.11%, από 30-40 : 19.05% από 40-50 : 11.11% από 50-60 : 4.76% γέροι –γερόντισσες : 14.29%.
Οι άνδρες  ανά ηλικία σε σχέση με το σύνολο των ανδρών είναι : από :1-16 30.77% ,από 16-30 : 3.85% ,από 30-40 : 26.92% ,από 40-50 : 15.38% ,από 50-60 : 11.54% ,γέροι : 11.54%
Οι γυναίκες  ανά ηλικία σε σχέση με το σύνολο των γυναικών είναι :από : 1-16 45,95% ,από 16-30 : 16,22% ,από 30-40 : 13,51% ,από 40-50 : 8,11% ,από 50-60 : 0% ,γερόντισσες : 16,22%
Από τά παραπάνω μπορούμε να βγάλουμε τα εξής συμπεράσματα :
1ο To ποσοστό των ανδρών στην ηλικία 16-30 αντιπροσωπεύει μόνο το 3,85% ενώ των γυναικών το 16,22%.
Το ποσοστό των γυναικών 1-16 αντιπροσωπεύει το 45,95% έναντι των ανδρών που αντιπροσωπεύει μόλις το 30,77% .
Τα παραπάνω ποσοστά που είναι κάπως δυσανάλογα μπορεί να προέρχονται είτε από το ότι δηλώθηκε κάποια κατηγορία σε άλλη , δηλαδή το σύνολο των γυναικών της ηλικίας 1-16 πού είναι 17 να ανήκε και στην δεύτερη κατηγορία 16-30.
Ακόμη να υπήρχε περισσότερο ποσοστό ανδρών στην κατηγορία 16-30 όπου εδώ εμφανίζεται να έχει πάρα πολύ μικρό ποσοστό μόλις 3,85%.
      Αυτό μπορεί να οφείλεται στον φόβο κάποιας επιστράτευσης2  και για αυτό το λόγο είτε  είχαν κρυφτεί ή  δήλωσαν μικρότερη ηλικία ώστε  να ανήκαν στην κατηγορία 1-16 πού έχει ποσοστό 30,77%.
 Μια μορφή επιστράτευσης ήταν η αγγαρεία για τα οχυρωματικά έργα στην Κόρινθο .Συγκεκριμένα η Βενετική διοίκηση είχε παραχωρήσει στους Σύνδικους (εκλεγμένοι εκπρόσωποι των αστικών κοινοτήτων ) το δικαίωμα να καταρτίζουν τους πίνακες κατανομής των αγγαρειών στους κατοίκους της υπαίθρου. Ο πίνακας <<για την δούλευσιν της Κορίνθου>> καταρτίστηκε στις 31 Δεκεμβρίου 1698 και περιλαμβάνει και το χωριό μας. Οι υποχρεώσεις των Βουτιάνων μαζί με τα γειτονικά χωριά έχουν ως εξής : 1)επιστρατευθέντες άνδρες από Βουτιάνους 1 ½ 2) Κονιδίτζα ,Αχμεταγά ,Μουριές ,Τζιτζάρι ,Τζακούρα 3 άνδρες 3) Χτωριζα,Θεολόγος ,Ποταμιά και Κάλαμος Κοκώνι .. 3 άνδρες 4) Τζούνι ,Τζολίνα ,Αφισού,Σερδάρι και Μώρου 2 άνδρες.Στόν πίνακα παρατηρούμε ότι  δεν υπάρχει ο Βουρλιάς.
Ενας άλλος πίνακας από μια άλλη μορφή αγγαρείας είναι από την συντήρηση του ιππικού των δραγόνων του 1698 όπου οι Βουτιάνοι μαζί με την Ποταμιά Χτώρισσα ,Θεολόγο και Κοκκινομαλι συμετέχουν με 1 ½ άνδρες.
Συμπερασματικά και στις 2 παραπάνω μορφές αγγαρειών ο ανδρικός πληθυσμός που συμμετέχει είναι από 16 εως 50 ετών, για αυτό ίσως γινόταν μια προσπάθεια να διαφοροποιήσουν αυτές τις κατηγορίες του πληθυσμού.
 2ο Ο μέσος όρος των ατόμων ανά οικογένεια στους Βουτιάνους (αριθμός συνόλου των κατοίκων δια του αριθμού των οικογενειών ) είναι 3,71. Για τα διπλανά χωριά της ημιορεινής ζώνης του Πάρνωνα είναι Βουρλιάς 3,08, Κονιδίτσα 2,91 και Θεολόγος 3,40 .Αρα ο μέσος όρος είναι πολύ ψηλότερος σε σχέση με τα υπόλοιπα χωριά της ημιορεινής ζώνης και βρίσκεται στην τρίτη θέση του μέσου όρου ακόμη και της ορεινής ζώνης μετά τα Βέροια και Βασσαρά με 4,06 και της Μεγάλης Βρύσης με 3,97 ενώ στην πεδινή ζώνη ο μέσος όρος είναι πολύ χαμηλός με μέσο όρο ανά οικογένεια 3,22.
Παραπομπές :
(1) Πληθυσμός και οικισμοί της Πελοποννήσου 13ος-18ος αιώνας Β.Παναγιωτόπουλος 1985 σελ.219 και  σελ.282-283
(2) ειδήσεις για την επιβολή αγγαρειών στην PROVINCIA DI LAKONIA κατά την περίοδο της δεύτερης Βενετοκρατίας  Γ.Νικολάου  Λακωνικαί σπουδαί τ.13 σελ 405-426
.

           .