Η επιγραφή στον Αγιο Γεώργιο το 1698
Το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, βόρεια των Βουτιάνων,  που σήμερα είναι γνωστό για τις ιπποδρομίες που γίνονται κάθε χρόνο στις 23 Απριλίου έχει μια μακρά ιστορία.
Εκτός από την αναφορά του Α.Μιχαλόπουλου για ανακαίνιση του ναού το 1640, μια επιγραφή σε εξωτερικό τοίχο του ναού με χρονολογία 1698 μας δίνει το έναυσμα για  υποθέσεις μετά και την μερική ανάγνωση της επιγραφής από την ομάδα της << έρευνας στην Λακωνία >> το 1996.
Το κείμενο είναι  γραμμένο γύρω από ένα  Μαλτέζικο Σταυρό. Τα γράμματα του σταυρού καταγράφονται παρακάτω και ίσως να είναι από το ίδιο χωρίο άλλης επιγραφής του 1697 από την μονή των Αγίων Σαράντα1 
1698 εγπν
ιγι
ασυ.δρο αγ..γε
(μη?)σ.(..) Παπααν γσ’ σ-
ΔΓ                                                  η
Σ                                                 γ
8                                    ι        ε

Kαι πάνω στον σταυρό
Ν
IC   X
+1η γραμμή :Πιθανώς << εγένετο >> το παρόν η αντίστοιχα (παρόμοιο )
2η γραμμή : Δεύτερο γράμμα Γάμμα η Ρό .Πιθανότατα αναφορά στον << Ιγνάτιο ιερομόναχο της πόλεως Ζυγγνού (μάλλον Τζίτζινα) >>η παρόμοια ημερομηνία από άλλη κατασκευή σχετιζόμενη με τους Αγιους Σαράντα.
3η γραμμή :Δηλαδή δια συνδρομής.Πρώτο γράμμα στρογγυλό πιθανόν Ομικρον η Υψιλον.
Από 5η γραμμή έως 8η : Ίσως να είναι μη ευανάγνωστη γραφή.Τέλος μπορεί όλα τα παραπάνω να να είναι κώδικας συντομογραφίας η μπορεί να καταγράφει το πρώτο κτήριο της εκκλησίας το 1698
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε :
1ο Υπαρξη  σχέσης του κτίσματος του Αγ.Γεωργίου με την μονή των Α.Τεσσαράκοντα.
2ο Δεν υπάρχουν μέχρις στιγμής κάποια στοιχεία για την σχέση του κτίσματος με το χωριό Βουτιάνοι την περίοδο του 1700. 
3o Παραλείπετε από την ομάδας τη << έρευνας στην Λακωνία>>  η αναφορά στην 4η γραμμή.
 Πηγές :
1)The Laconia survey William Cavanagh Joost Crouwel R. W. V Catling Graham Shipley Pamela  Armstrong  London · British School at Athens. 1996 σελίδα 232-233.
2) Υπάρχουν  ακόμη δυό επιγραφές με ίδια στοιχεία. Η επιγραφή στους Αγ.Πάντες στην μονή των Αγίων Σαράντα το 1702  << Έγένετο ναός των Αγίων Πάντων δια εξόδου του Νίκου Παπακαλλινίκου του άσκητοΰ, δια  συνδρομής Ιγνατίου ιερομόνα-χου >>.Ακόμη η επιγραφή στο παρεκκλήσι της  Χρυσοπηγής  Ν της κύριας εκκλησίας στους Αγίους Σαράντα του 1708.( The Laconia survey σελ.229-231.)