Ο Εκλογικός κατάλογος των Βουτιάνων το 1844

Στο χειρόγραφο εκλογικό κατάλογο των Βουτιάνων του 1844 (εκλογικά συλλογής Λαδα (1843-1873) αναφέρεται το όνομα ,το επίθετο και η ηλικία κάθε εκλογέα καθώς και η χρονολογία εγκατάστασης στους Βουτιάνους αρκετών εκλογέων.Ο αριθμός των εκλογέων ανέρχεται σε 56 άτομα ηλικίας πάνω από 25 χρονών .Στην συνέχεια
 1ο αναδημοσιεύουμε τον εκλογικό κατάλογο που αφορά τους Βουτιάνους, τοποθετώντας πρώτα το επώνυμο κατά αλφαβητική σειρά προσθέτοντας μια στήλη με το έτος γέννησης.
2ο αναλύουμε ανά οικογένεια τα άτομα του εκλογικού καταλόγου του 1844  

ο εκλογικός κατάλογος των Βουτιάνων το 1844 κατά οικογένεια και αλφαβητική σειρά

α/α & αύξων αρ.καταλόγου
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΗΛΙΚΙΑ
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
1
218
Βερβενιώτης
Αθανάσιος
69
1775
2
206
Βερβενιώτης
Σπύρος
43
1801
3
219
Βερβενιώτης
Γιώργος
33
1811
4
220
Βερβενιώτης
Μήτρος
34
1810
5
196
Βραχνός
Αναγνώστης
56(1834)
1788
6
200
Γεωργακόπουλος
Σαράντος
49
1795
7
201
Γεωργακόπουλος
Δήμος
36
1808
8
175
Γιάτρας
Θεόδωρος
50
1794
9
213
Γούργαρης
Δημητράκης
34
1810
10
214
Γούργαρης
Ηλίας
25
1819
11
224
Γούργαρης
Γιώργος
44
1800
12
225
Γούργαρης
Απόστολος
38
1806
13
199
Ζέπος
Γρηγόρης
49
1795
14
192
Καβελάρης
Παναγής
29
1815
15
189
Κάβουρας
Νικόλαος
38(1822)
1806
16
176
Καραχάλιος
Γιωργάκης
42
1802
17
180
Καραχάλιος
Θεοδώσης
40
1804
18
221
Καπερώνης
Γιαννάκης
59(1825)
1785
19
222
Kαπερώνης
Παναγιώτης
26
1818
20
217
Κατσίρης
Αντώνης
46
1798
21
223
Κατσίρης
Γιάννης
46
1798
22
186
Κωστάκης
Κων/νος
34
1810
23
190
Λαγός
Χρήστος
36
1808
24
226
Μουλατσιώτης
Γεώργιος
69
1775
25
227
Μουλατσιώτης
Ιωάννης
34
1810
26
179
Μανιάτης
Νικόλαος
59
1785
27
173
Μαρκόπουλος
Κων/νος
31
1813
28
174
Μαρκόπουλος
Νικολής
26
1818
29
210
Μιχαλόπουλος
Χρήστος
33
1811
30
216
Νεοφώτιστος
Παναγιώτης
30(1823)
1814
31
209
Παπαδόπουλος 
Μιχάλης
72
1772
32
215
Παπαδόπουλος
Πέτρος
32
1812
33
198
Πετράκης 
Σαράντος
30
1814
34
202
Παπανικολάου
Γιώργος
44
1800
35
203
Παπανικολάου
Παναγιώτης
38
1806
36
204
Παπανικολάου
Μιχάλης
33
1811
37
184
Πόρεντας
Παναγιώτης
49
1795
38
187
Σταθούρος
Πάνος
65
1779
39
205
Σταθούρος
Ιωάννης
38
1806
40
185
Στρατηγάκης
Πέτρος
47
1797
41
193
Στρατηγάκης
Νικόλαος
30
1814
42
194
Στρατηγάκης
Παναγιώτης
39
1805
43
195
Στρατηγάκης
Αναγνώστης
42
1802
44
181
Τζανέτος
Φίλιος
53(1816)
1791
45
182
Τζανέτος
Παναγής
36(1816)
1808
46
183
Τζανέτος
Νικολάκης
41(1816)
1803
47
172
Τσαγκούρης
Μάρκος
69
1775
48
188
Τσαχαλιάς
Φίλιππος
35
1809
49
207
Τσιάπας
Νικόλαος
60
1804
50
208
Τσιάπας
Γεώργιος
30
1814
51
197
Τυρλίκης
Μελέτης
42
1802
52
211
Φελλάς
Γιαννάκης
69
1775
53
212
Φελλάς 
Σπύρος
44
1800
54
177
Δημήτρης
50
1794
55
191
Γεώργιος
39
1805
56
187
Γιάννης
30(από 1840)
1814 


Ανάλυση ανά οικογένεια:
1)Αθανάσιος Βερβενιώτης με τους γιούς του.ν.1,2,3,4 του εκλογικού καταλόγου του 1844.
Ο εκλογικός κατάλογος
των Βουτιάνων το 1844
πηγή Γ.Α.Κ.
Σύμφωνα με τον κατάλογο ο Αθανάσιος Βερβενιώτης ετών 69 το 1844 γεννήθηκε το 1775. Ήρθε στους Βουτιάνους το 1810 όπως αναφέρει ο κατάλογος
Ακόμη στον κατάλογο αναφέρονται ως παιδιά του o Σπύρος ετών 43 γεννημένος το 1801 , ο Γεώργιος ετών 33 γεννημένος το 1811,ο Μήτρος ετών 34 γεννημένος το 1810.
Ετσι η αναφορά του Αριστοτέλη Μιχαλόπουλου για την οικογένεια Βερβαινιώτη από το βιβλίο του η ιστορία των Βουτιάνων 1908 <<….Ο Αθαν. Βερβενιώτης εκ Βερβένων εγκατασταθείς ενταύθα δια των πολλών αιγοπραβάτων του >> Εκ της συζύγου του Παναγιώτας εγέννησε έξι υιούς τους Σπύρον ,Γεώργιον ,Βασίλειον ,Νικόλαον,Μήτρο και Παναγιώτην και θυγατέρας δύο γίνεται πιο συγκεκριμένη όσον αφορά την χρονική περίοδο που αναφέρεται .
2)Αναγνώστης Βραχνός ν.5 του εκλογικού καταλόγου του 1844.Σύμφωνα με τον κατάλογο ο Αναγνώστης Βραχνός ο οποίος εμφανίζεται και στον κατάλογο του 1827 (βλέπε την σχετική ανάρτηση) ήταν το 1844 56 ετών γεννημένος το 1788 .Ακόμη στον κατάλογο του 1844 αναφέρεται ότι εγκαταστάθηκε μόνιμα στους Βουτιάνους το 1834 προερχόμενος από την Βαμβακού.
3) Σαράντος και Δήμος Γεωργακόπουλος (ν 6 και 7 του καταλόγου του 1844). Ο Σαράντος ετών 49 το 1844 ,γεννήθηκε το 1795 και ο Δήμος ετών 36 το 1844 ,γεννήθηκε το 1808 ήταν γιοί του Γεωργάκη του 3ου γιού του Δημητρίου Σακελλαρόπουλου που ήρθε από την περιοχή της Ανδρίτσαινας (βλέπε και στην ανάρτηση του 1827 .Οι άλλοι δυό ήταν ο Μιχαλης Παπαδόπουλος (ν.31) και ο Πέτρος σύμφωνα και με το βιβλίο του Αριστοτέλη Μιχαλόπουλου.Ακόμη ο γιός του Πέτρου Σαράντος μετονομάστηκε σε Πετράκη (ν.33) και ήταν το 1844  30 χρόνων.
4) Θεόδωρος Γιάτρας (ν.8 του καταλόγου).Στον κατάλογο του 1844 υπάρχει το όνομα Θεόδωρος Γιάτρας γεννημένος το 1794 ο οποίος εγκαταστάθηκε στον συνοικισμό Σούλι προερχόμενος από την Χτώρισσα (κάτω από τον Θεολόγο) και από την παράδοση ονομάζονταν Γιατρά οι οποίοι μετανάστευσαν από τον Αγιο Γεώργιο Νεμέας.
5) Δημητράκης,Ηλίας ,Γιώργος και Απόστολος Γούγραρης(Βούλγαρης) (ν.9,10,11,12). Ο Παναγιώτης Σαραντόπουλος που προερχόταν από την οικογένεια του ιερέως Δημήτρη Σακελαρόπουλου ονομάσθηκε Βούλγαρης (στον κατάλογο είναι Γούγραρης απέκτησε 4 παιδιά Γιώργη ετών 44 (1800) ,Αποστόλη ετών 38 (1806) ,Δημήτριο ετών 34 (1810) Ηλία 25 ετών (1819) και 3 θυγατέρες
Αίτηση του Γρηγόρη Ζέππου
 προς τον δήμαρχο Σελλασίας
για να του χορηγηθεί αριστείο
για τις υπηρεσίες του στον
πόλεμο της ανεξαρτησίας
(1839) πηγή:ΓΑΚ
6) Γρηγόρης Ζέππος (ν.13) Γεννήθηκε το 1795 και το 1844 ήταν 49 χρονών .Έτσι συμπληρώνονται οι αναφορές του Αριστοτέλη Μιχαλόπουλου για τα 2 αδέλφια τον Γρηγόρη και τον Στράτη που ήρθαν στους Βουτιάνους από το Ψάρι της Τριφυλίας προεπαναστατικά .
7) Καβελλάρης Παναγής (ν.14 καταλόγου) . Γεννήθηκε το 1815 και το 1844 ήταν 29 χρονών και είναι γιός του Γεωργίου Καβελλάρη σύμφωνα με τις αναφορές του Αριστοτέλη Μιχαλόπουλου.
8) Κάββουρας Νικόλαος (ν.15 καταλόγου) Γεννήθηκε το 1806 και το 1844 ήταν 38 χρονών. Αυτή είναι και η πρώτη αναφορά του Αριστοτέλη Μιχαλόπουλου συμπληρώνοντας ότι ο Νικόλαος Κάββουρας ήρθε με τα γιδοπρόβατα του από την ορεινή Γορτυνία .
9) Γιωργάκης και Θεοδόσης Καραχάλιος και Νικόλαος Μανιάτης.(ν16 ,17 και ν 26 του καταλόγου ) Σύμφωνα με τον κατάλογο ο Γιωργάκης γεννήθηκε το 1802 και το 1844 ήταν 42 χρονών ,ενώ ο Θεοδόσης γεννήθηκε το 1804 και το 1844 ήταν 40 χρονών. Ηταν γιοί του Κυριάκου Μανιάτη που μαζί με τον αδελφό του Νικόλα Μανιάτη πού γεννήθηκε το 1785 και το 1844 ήταν 59 χρονών ήρθαν με τον πατέρα τους Κώστα Μανιάτη από την Μάνη και εγκαταστάθηκαν αρχικά στην θέση Λητρίβα και ύστερα στο Σούλι σύμφωνα με τον Αριστοτέλη Μιχαλόπουλο
Αίτηση του Γ.Κατσίρη
προς τον Δήμαρχο
Σελλασίας για να του
χορηγηθεί αριστείο
για τις υπηρεσίες του
στον πόλεμο της
αναξαρτησίας (1839)
πηγή ΓΑΚ
10) Ο Γιαννάκης Καπερώνης(ν.18) με τον γιό του Παναγιώτη(ν.19) ήρθε στους Βουτιάνους το 1825 σύμφωνα με τον κατάλογο και δεν υπάρχει η παραπάνω αναφορά στο Α.Μιχαλόπουλο.
11)Aντώνης και Γιάννης Κατσίρης (ν20,21) του καταλόγου ) Σύμφωνα με τον κατάλογο ο Αντώνης και ο Γιάννης Κατσίρης γεννήθηκαν το 1798 και το 1844 ήταν 46 χρονών . Ο Αντώνης και ο Γιάννης Κατσίρης σύμφωνα με τον Αριστοτέλη Μιχαλόπουλο ήταν γιοί του Πάνου Κατσίρη και ήρθαν από την ορεινή Ανδρίτσαινα.
12) Κωνσταντίνος Κωστάκης (ν.22 καταλόγου) Σύμφωνα με τον κατάλογο ο Κωνσταντίνος Κωστάκης γεννήθηκαν το 1810 και το 1844 ήταν 34 χρονών . Ο Αριστοτέλης Μιχαλόπουλος δεν μας αναφέρει από πού ήρθε στους Βουτιάνους
13) Χρήστος Λαγός (ν.23 καταλόγου) Σύμφωνα με τον κατάλογο ο Χρήστος Λαγός γεννήθηκαν το 1808 και το 1844 ήταν 36 χρονών . Ο Αριστοτέλης Μιχαλόπουλος τον αναφέρει ως ανεψιό του Ν.Τσαχαλιά .
14) Γεώργιος και Ιωάννης Μουλατσιώτης (ν.24,25) .69 και 34 ετών αντίστοιχα το 1844 .Προέρχονται από χωριό Μουλάτσι και δούλευαν στο σπίτι των Βραχναίων .Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη Μιχαλόπουλο τα ονόματα του πατέρα και του γιού είναι αντίθετα.
15) Ο Μάρκος Τσαγκούρης (ν.47) ετών 69 το 1844 μετανάστευσε από τον Τσεκουρά Ανδίτσαινας και  έκανε 2 παιδιά τον Κώστα Μαρκόπουλο(ν.27) ετών 31 το 1844 και τον Νικόλαο Μαρκόπουλο (ν.28)ετών 26 το 1844.
16) Χρήστος Μιχαλόπουλος (ν.29). Είναι υιός του Μιχάλη Σακελλαρόπουλου (Παπαδόπουλο) με τον οποίο έχομε ασχοληθεί αρκετά στην προηγούμενη ανάρτηση μας .Ο Χρήστος είχε διορισθεί Δήμαρχος Σελλασίας το 1841.
17) Ο Παναγιώτης Νεοφώτιστος(ν.30) ήρθε στους Βουτιάνους το 1823 ενώ δεν αναφέρεται απο το Αρ.Μιχαλόπουλο,
18) Γιώργος ,Παναγιώτης και Μιχαήλ Παπανικολάου (ν,34,35 και 36).<< Ο εκ Βαμβακούς ιερεύς Νικόλαος Μπακόγιαννης η Βόχαλης υπήρξεν εφημέριος ενταύθα ,Κλαδά ,Τσούνι και Αφυσσού και εγέννησεν τρείς υιούς τους Γεώργιον,Μιχαήλ και Παναγιώτην και κατοικήσαντες μονίμως ενταύθα ,μετεπονομασθέντας σε Παπανικολάου .>>σύμφωνα με τον Α.Μιχαλόπουλο.
Σύμφωνα με τον κατάλογο του 1844 ο Γεώργιος 44 ετών γεννήθηκε το 1800, ο Παναγιώτης ετών 38 γεννήθηκε το 1806 και ο Μιχαήλ γεννήθηκε το 1811.
19) Παναγής Πόρεντας ,Πάνος Σταθούρος και Ιωάννης Σταθούρος (ν.37,38,39). Δυό αδέλφια από τα Ρουσβάναγα Μεγαλόπολης ήρθαν στους Βουτιάνους ο Αναγνώστης Σταθούρος και ο Δημήτριος (Μηλιώρης) Σταθούρος .Υιοί του Αναγνώστη Σταθούρου είναι 1) ο Παναγής ο οποίος μετονομάσθηκε  σε Πόρεντα ετών 49 το 1844 που γεννήθηκε το 1795 και 2) ο Ιωάννης που το 1844 ήταν 38 χρονών και γεννήθηκε το 1806 .Υιός του Δημητρίου Σταθούρου ήταν ο Πάνος Σταθούρος που γεννήθηκε τα 1779 και το 1844 ήταν 65 χρονών .
20)Ρέμπελος Πέτρος(ν.37) γεννήθηκε το 1812 και στον κατάλογο του 1844 είναι 32 χρόνων.
Αίτηση του Πέτρου
 Στρατηγάκη

προς το δήμαρχο 
Σελλασίας
, προκειμένου να του
 απονεμηθεί
αριστείο. (Στην αίτηση 
υπογράφει ως Πέτρος
 Στρατηγόπουλος) 
Πηγή ΓΑΚ
21) Πέτρος ,Αναγνώστης ,Νικόλαος και Παναγιώτης Στρατηγάκης (ν.40,41,42,43) Είναι τα 4 παιδιά του Ευστρατίου Στρατηγάκη. Σύμφωνα με τον κατάλογο του 1844 Ο Πέτρος ετών 47 γεννήθηκε το 1797 και ήταν εκ των πρωταγωνιστών Βουτιανιτών στην επανάσταση του 1821,ο Θωμάς(Αναγνώστης)ετών 42 γεννήθηκε το 1802 ,ο Παναγιώτης ετών 39 γεννήθηκε το 1805 και ο Νικόλαος ετών 30 γεννήθηκε το 1814.Ετσι συμπληρώνετε η αναφορά του Αριστοτέλη Μιχαλόπουλου σχετικά με την οικογένεια Στρατηγάκη ,ο οποίος συγκεκριμένα αναφέρει <<….Η οικογένεια αύτη έκλουσα την καταγωγήν εκ Σφακίων της Κρήτης …μη δυναμένη να ζή υπό τον Τουρκικό ζυγόν κατέφυγεν το 1700 περίπου εις το χωρίον Βαχό της Μάνης .Μετά τινά δε χρόνον μετώκησεν είς των αδελφών εις Λάγιον των Κροκεών και ο έτερος εις Στεφανιάν και εκείθεν εις Βουτιάνους .Ούτος δε ο Στρατηγάκης εγέννησεν υιόν τον Στέφανον αποκτήσαντα μεγάλην περιουσίαν ,ήν ο υιός αυτού Ευστράτιος εξεποίησεν Ούτος γεννήσας μετά της συζύγου Μηλιάς υιούς τεσσάρους τους Πέτρον ,Θωμάν (Αναγνώστην),Παναγιώτην,Νικόλαον και μίαν θυγατέρα
..>>
Αίτηση του Φίλιου Τζαννέτου
 προς τον δήμαρχο Σελλασίας
για να του χορηγηθεί αριστείο
για τις υπηρεσίες του στον
πόλεμο της ανεξαρτησίας
(1839) πηγή:ΓΑΚ
22) Φίλιος ,Παναγής και Νικολάκης Τζαννέτος (ν.44,45,46) .Είναι παιδιά του Τζαννέτου Σκλάβου και ήρθαν στους Βουτιάνους σύμφωνα με τον κατάλογο το 1816. Ο Φίλιος ετών 39 το 1844 γεννήθηκε το 1791 , Ο Παναγής ετών 36 το 1844 γεννήθηκε το 1808 και ο Νικολάκης ετών 41 το 1844 γεννήθηκε το 1803 .Ετσι συμπληρώνετε η αναφορά του Αριστοτέλη Μιχαλόπουλου για την οικογένεια Τζαννέτου ο οποίος συγκεκριμένα αναφέρει :<<…ο Τζαννέτος Σκλάβος εκ Ροβίων της επαρχίας Ολυμπίας μεταναστεύσας μετά της συζ.του Νικολέτας και των τέκνων του Νικολάου ,Λυμπέρη ,Παναγή και Φίλιου .και μιας θυγατρός εις Μυστράν,απέθανεν εξ ευλογιάς και η μεν οικογένεια αυτού ,μετανάστευσεν ενταύθα..>> Μια παρόμοια μετακίνηση από τα Ρόβια Ηλείας έγινε και στα Σκλαβέικα(Φτέρη) Μεσσηνίας
23)Φίλιππος Τσαχαλιας(ν.48) γεννήθηκε το 1809 και είναι γιος του Νικόλαου Τσαχαλιά που αιχμαλωτίστηκε στην επιδρομή του Ιμπραήμ στην Λακωνία μαζί με τις κόρες του Κωνσταντινα 14 χρονων και Χρυσουλα 11 χρονών .
24) Νικόλαος Τσιάπας (ν.49) και Τσιάπας Γεώργιος (ν.50) Εμφανίζεταιο Νικόλαος  το 1844 60 χρόνω ενώ ο υιός του  Γεώργιος  30 χρόνων.
25) Τυρλίκης (Tριλίκης) Μελέτης (ν51).Προέρχεται από την Βαμβακού. Ο Τυρλίκης Δημήτριος απέκτησε  2 γιους τον Γιωργάκη και τον Μελέτη.
Σύμφωνα με τον κατάλογο του 1844 ο Μελέτης γεννήθηκε το 1802 και το 1844 ήταν 42 χρονών .
26)Γιαννάκης Φελλάς (ν.52) ,ετών 69 το 1844,γεννήθηκε το 1775 .Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη Μιχαλόπουλο .<<..μετανάστευσεν ενταύθα εκ Βατίκων της Μονεμβάσιας σχών 2 υιούς τους Γεώργιον και Σπυρίδωνα.(ν.53).>>.

Συμπεράσματα : 
1ο  Από τον κατάλογο του 1844 των Βουτιανιτών σε συνδιασμό με τον κατάλογο των 50 Βουτιανιτών του αρχείου Σαλβαρά του 1827 συμπεραίνουμε ότι  όλες σχεδόν οι Βουτιανίτικες  οικογένειες  προέρχεται από μετακινήσεις οικογενειών μετά το 1770 .Μόνο για την οικογένεια Κουμάνταρου  υπάρχει κάποια προφορική παράδοση ότι προέρχεται από την Χτώρισσα και το γενεαλογικό δένδρο της οικογενείας φτάνει και πριν το 1700 ενώ η οικογένεια Στρατηγάκη μπορούμε να υποθέσουμε ότι στους Βουτιάνους ήρθε γύρω στο 1750. Αρα υπάρχει ένα μεγάλο κενό σχετικά με τις 17 οικογένειες και τους 63 κατοίκους του 1700 καθώς και με τις απογραφές του 1613/14 και του 1645 όπου οι Βουτιάνοι είχαν και μεγαλύτερο πληθυσμό (βλέπε εδώ).
2ο Οι περισσότερες οικογένειες  που μετακινήθηκαν μετά τα Ορλωφικά προέρχονται από την ορεινή Ηλεία και την ορεινή Αρκαδία.
3ο Στον κατάλογο των 50 Βουτιανιτών του 1827  η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων που είχαν κτηματική περιουσία στην περιοχή των Βουτιάνων προερχόταν από την Βαμβακού( βλέπε εδώ).
  Τα εκλογικά τους δικαιώματα όμως παραμένουν στην Βαμβακού.  Στις εκλογές του 1844 οι περισσότεροι Βαμβακίτες του καταλόγου του 1827  καταγράφονται στην Βαμβακού. Εξαίρεση ο Αναγνώστης Βραχνός που εγκαθίσταται μόνιμα στους Βουτιάνους το 1834.


σημείωση : η ξυλογραφία είναι του Α.Τάσσου με τίτλο Αγρότες 1953